top of page

Các dự án của học viên

​Tổng hợp tất cả các project học viên của CUID đã làm, cùng nhìn ngắm những thành quả của các học viên nhé! 

Đội ngũ đào tạo

png-linh-black_edited.jpg

Trần Duy Linh

Giám đốc đào tạo, mentor designer

Tee_Profile pic.jpg

​Đỗ Tuấn Anh

Giảng viên module Product Design

image.png

Nguyễn Trọng Duy

Giảng viên module 

UI Design

1627188643713.jpeg

Đinh Hằng Phương

Trợ giảng lớp học

Quan tâm khoá học?

bottom of page