top of page

“...lúc đó mình mới nhận ra những vấn đề thực tiễn của người dùng hoàn toàn mới và khác biệt"
Mình là Kim Ngân, hiện mình đang làm Product Owner ở Thế Giới Di Động. Nếu phải nói về điểm thú vị của bản thân, mình nghĩ sẽ là thích tự hỏi và thích hỏi. 3 icon để mô tả về mình: 👁️_ 🌋_ 🐰Công việc thường ngày của mình trên công ty là làm việc với các bộ phận khác nhau để cùng nhau phân tích làm rõ, xây dựng quy trình và giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến các sản phẩm online của tập đoàn. Lúc làm việc, mình thường không hệ thống hoá được quy trình chuẩn để chỉ ra gốc rễ và giải quyết vấn đề một cách đúng đắn và luôn hoài nghi bản thân về việc mình có đang làm đúng hay sai.


Khóa UXID của Mirr đã giúp mình thay đổi mindset làm việc. Mình không còn vội vàng đi thẳng từ việc nhìn thấy vấn đề đến việc đưa ngay ra giải pháp rồi từ đó sai và sửa (rất nhiều lần). Mình đã có cái nhìn đúng đắn hơn về việc: xác định và tìm ra đâu là vấn đề gốc rễ mới là việc quan trọng, cần nghiên cứu để có cái nhìn khoa học và uy tín về một vấn đề cụ thể, cần khảo sát và số liệu để chứng minh vấn đề có thực sự tồn tại hay không, cần đánh độ ưu tiên cho vấn đề, cần brainstorm để cùng nhau đưa ra giải pháp cho vấn đề như là một team hơn là tự quyết, sau đó cuối cùng mới là bước xác định lựa chọn giải pháp và xây dựng cách thực thi.


Một Aha moment của mình khi đi học là ở buổi lab số 2, khi mình đi quan sát người dùng về cách vận hành của máy bán thức ăn ở McDonald, lúc đó mình mới nhận ra những vấn đề thực tiễn của người dùng hoàn toàn mới và khác biệt so với những thứ mình tưởng tượng lúc đầu.


Ảnh: Bài làm về máy tự order ở McDonald của Kim Ngân


Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Mirr là khi mình bắt tay vào đọc và nghiên cứu cho buổi research tuần 4, mình đã nghiên cứu rất nhiều, đọc rất nhiều nhưng khi viết thành bài thuyết trình để giải thích thì không ai hiểu. Lúc đó mình đã nhận ra được bài học: mình cần học cách cô đọng và súc tích hơn, chăm chỉ nhưng không hiệu quả thì cũng không có tác dụng gì.


Connect với Kim Ngân tại đây nhé: Linkedin

86 views0 comments

Commentaires


​UI/UX Course

Học tư duy thiết kế, thực hành thiết kế và tăng giá trị của thiết kế trong team

UX Career Support

Trở thành UX Designer chuyên nghiệp ​với sự  dẫn dắt 1-1 từ mentor

bottom of page