top of page

Tổng hợp tài nguyên thiết kế cho UI Design

Updated: Jun 28, 2023

Bài viết tổng hợp tất cả các công cụ và tài nguyên phục vụ công việc thiết kế của design như: Typography, Color, Illustration, Icon, Image, UI Kits, Mockup, Prototype , Design pattern


Tips: Bạn nhớ bookmark lại để khi cần nhé

 

Typography

Color

Illustration

Icon

Image

Mockup

Prototype

UI Kits

Design Pattern

 

Mirr Design hiện đang tuyển sinh khóa học “Comprehensive User Interface Design” - CUID. Học tư duy thiết kế, thực hành thiết kế và tăng giá trị của thiết kế trong team.

Ai nên học? Khoá học được thiết kế giúp bạn nắm chắc quy trình và tư duy thiết kế, tạo tiền đề cho những bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp UX Design. Nếu bạn đang có một vài năm kinh nghiệm hoặc chuyển từ lĩnh vực khác sang thì đây là khoá học này dành cho bạn.

Xem thêm & Đăng ký tại đây: https://www.mirrdesign.com/cuid

7,342 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


​UI/UX Course

Học tư duy thiết kế, thực hành thiết kế và tăng giá trị của thiết kế trong team

UX Career Support

Trở thành UX Designer chuyên nghiệp ​với sự  dẫn dắt 1-1 từ mentor

bottom of page